Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
ARTYKUŁ SPONSOROWANYBiznes, Finanse

Korzyść z zastosowania faktoringu

Dzisiejszy biznes w dużej mierze opiera się na długich terminach zapłaty. O ile w przypadku odbiorców takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, bo mają oni więcej czasu na spłatę swoich zobowiązań, to już dla sprzedawców niekoniecznie. W pewnych branżach mowa jest nawet o kilku miesiącach, przez które oczekiwać trzeba na przyjście przelewu. Jeżeli do tego dojdą jakieś opóźnienia, co czasami także się zdarza, to takim sposobem można pogorszy w znacznym stopniu, a w pewnych sytuacjach nawet stracić finansową płynność.

Rozwiązaniem problemu jest faktoring, jaki od paru lat cieszy się dużą popularnością. Główna zasada działania faktoringu jest prosta i przejrzysta. Do całej transakcji dochodzi trzeci podmiot pod postacią jakiejś instytucji finansowej, jaki po wystawieniu faktury sprzedaży w krótkim terminie ją opłaca. Natomiast należność za tę fakturę klient opłacić będzie musiał już nie na konto wystawiającego, lecz właśnie faktorowi.

Szybkość podstawowym atutem

Rozwiązanie tego typu daje właścicielowi formy wiele korzyści. W pierwszej kolejności otrzyma on środki finansowe dość szybko, niejednokrotnie nawet w tym samym dniu, co wystawiony dokument sprzedaży. W zależności od ustalonego sposobu rozliczania wypłacana może być cała suma od razu, lub jakaś jej część, a kolejna po opłaceniu przez odbiorcę należności. W niejednym przypadku takie rozwiązanie pozwala utrzymywać finansową płynność, zrobić zakupy niezbędnych towarów i materiałów, albo przelać wynagrodzenia dla swojej załogi.

Można dzięki temu ograniczyć zatory płatnicze, które spotyka się tak często we współczesnym biznesie i mimo wszystko biznes ten poważnie hamują. Kolejną zaletą faktoringu jest nieduża ilość formalności do spełnienia. W przeciwieństwie do bankowych kredytów nie potrzeba tu posiadać zdolności kredytowej lub prezentować jakiejś dużej ilości informacji o ogólnym stanie firmy. Rzecz jasna zawsze jakaś większa lub mniejsza weryfikacja się odbędzie, jednak nie tak dokładna jak w przypadku innych usług finansowych.

Różnorodność usług faktoringowych

Rzecz jasna jak każdy produkt finansowy faktoring posiada także pewne wady. Najważniejszą jest konieczność zapłacenia jakiejś prowizji od wszystkich opłaconych wcześniej. Lecz dzisiaj konkurencja na rynkach finansowych jest tak duża, że firmy faktoringowe walczą o klientów na różne sposoby, też oferując interesujące oferty na faktoringowe usługi. Należy również zwrócić uwagę, że oferowane są rożne rodzaje faktoringu i można te usługi dostosować sobie do własnych potrzeb.

Z reguły umowę faktoringową będzie się podpisywać bezterminowo, z jakimś uzgodnionym czasem wypowiedzenia. Przez to nie trzeba pamiętać o tym, żeby ją co roku odnawiać. Z kolejnych spraw formalnych niezbędnych do załatwienia jest powiadomienie klientów o zmianach w rozliczeniach. Jest to o tyle istotne, że muszą oni wiedzieć, że od pewnej chwili przelewy realizowane być mają na konto faktora, a nie firmy wystawiającej faktury. Jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniami, to tu najważniejsze są właśnie wystawiane faktury. Jeśli któryś z klientów zacznie się ociągać z płaceniem, to dokumenty takie będą podstawą to tego, żeby rozpocząć windykację.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Podobne publikacje
Biznes, Finanse

Rozwój rynku tworzyw sztucznych w Polsce: Jak serwis B2B pomaga znaleźć europejskich nabywców?

ARTYKUŁ SPONSOROWANYBudownictwo, Przemysł

Jak postęp technologiczny wpływa na produkcje i efektywność kompensatorów?

ARTYKUŁ SPONSOROWANYBudownictwo, Przemysł

Czyszczenie separatorów, czyli klucz do ochrony infrastruktury i środowiska

ARTYKUŁ SPONSOROWANYEdukacja, Rozrywka

Smart Matura - nowoczesne podejście do przygotowań do matury

Dodaj komentarz