Networking ciekawym zjawiskiem

Networking jest nawiązywaniem kontaktów i utrzymywaniem pozytywnych relacji w celach wymiany informacji i dostarczania wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. To zjawisko obejmuje również pielęgnowanie znajomości, aby móc w razie potrzeby mieć osobę, do której możemy się zwrócić o pomoc. To zjawisko jest aktualnie bardzo popularnym sposobem poszukiwania pracy i pozyskiwania nowych pracowników. Dużą zaletą jest lepsza widoczność naszej osoby na rynku pracy, a także znacząco rozbudowana sieć kontaktów z zaufanymi osobami biznesowymi. Networking wykorzystuje się najbardziej do wyboru drogi zawodowej, wsparcia emocjonalnego, rozwijania firmy, zarządzania karierą zawodową, poszukiwania pracy. Jak może stworzyć taką sieć kontaktów? Możemy odbywać spotkania w cztery oczy- nieoficjalne i oficjalne rozmowy, możemy wykorzystywać kontakt internetowy, uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. Odbywać możemy także spotkania branżowe i spotkania grup zawodowych. Zaliczyć tu możemy zjazdy, targi, konferencji, organizowane zawodowe. Dużą rolę odgrywają także kontakty, które są zdobywane w trakcie kształcenia zawodowego czy edukacji oraz kontakty spontaniczne. Do metod nawiązywania kontaktów, które są wykorzystywane networkingowo zaliczamy: notatki, listy, specjalistyczne strony internetowe, kontakt telefoniczny i mailowy. Do tych metod, zaliczymy ponadto bezpośredni kontakt między ludźmi, uczestnictwo w konferencjach i Tele-wideokonferencjach. Zarządzając zespołem, albo prowadząc firmę ,warto zaznajomić się z tego typu zjawiskiem.