Indywidualna działalność gospodarcza

Jeżeli chcemy prowadzić działalnością gospodarczą, to dzielona ona jest na trzy grupy: przedsiębiorstwa spółdzielnie, przedsiębiorstwa – spółki oraz przedsiębiorstwa jednoosobowe. Indywidualna działalność jest najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, odbywa się na własny rachunek. Ej charakterystyczne cechy to niski koszt i niedługi czas potrzebny na założenie i na likwidację firmy. Ten typ nie wymaga nakładu kapitału i daje dowolność w wyborze opodatkowania. Złą stroną tego typu jest fakt, iż osoba prowadząca działalność, za zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem i jest zobligowany do opłacania składki ZUS bez znaczenia na wysokość dochodów. Spółka cywilna natomiast jest prostą formą organizacji naszego biznesu i opiera się na wzajemnym zaufaniu wspólników. Zostaje założona na mocy zawartej poprzez co najmniej 2 osoby umowy, w której to strony obligują się do osiągania wspólnego celu gospodarczego. Każda z osób wnosi wkład do spółki i wpływa na decyzje i sposób jej prowadzenia. Ponadto, może ją reprezentować na zewnątrz. Słabą stroną jest solidarność w odpowiedzialności obu wspólników całym majątkiem za zobowiązania ich spółki. Warto pamiętać, że każdy wspólnik musi rejestrować własną indywidualną działalność gospodarczą. Trzeba się zastanowić przed założeniem firmy, jaki mamy majątek. Jeżeli posiadamy żonę, która jest bardzo przedsiębiorczą osobą, możemy wtedy zastanowić się nad założeniem spółki. Wtedy będziemy mogli się reprezentować nawzajem i będzie mieć taki sam wpływ na firmę.