Dlaczego warto sporządzić biznesplan przed założeniem firmy?

Dlaczego warto sporządzić biznesplan przed założeniem firmy?

Wielu przedsiębiorców jest zmuszonych bardzo szybko zamykać swój niedawno założony interes, dlatego, że ówcześnie odpowiednio nie zaplanowali wszystkich działań biznesowych. Warto jednak wiedzieć, że ogromnie ważne jest sporządzenie na samym początku profesjonalnego biznesplanu. Może on przede wszystkim już przed momentem założenia firmy wychwycić nam ewentualne trudności, ale również i szanse oraz zagrożenia. W tym celu powinniśmy przeprowadzić kompleksową analizę SWOT. Musi ona koniecznie zawierać zarówno analizę naszego bezpośredniego środowiska firmowego, jak i zewnętrznej konkurencji. Przyjrzeć się więc należy na początek temu, jakimi dysponujemy zasobami, które umożliwić by nam mogły sukces biznesowy. Nie chodzi w tym miejscu jednakże wyłącznie o zasoby ściśle finansowe, chociaż te są niewątpliwie bardzo ważne. Bez posiadania odpowiedniego kapitały założycielskiego na nic zdał by się bowiem nawet najlepszy pomysł na firmę. Nie mniej ważne są jednak również pozostałe zasoby materialne, takie jak chociażby posiadane narzędzia produkcji, nieruchomości, pojazdy etc. Nie możemy ponadto zapominać także o zasobach pozamaterialnych, czyli kapitale ludzkim oraz społecznym, jakim dysponuje kadra zarządzająca oraz pozostali pracownicy. Chodzi tutaj o takie kwestie jak posiadane umiejętności zawodowe, sieć kontaktów, kapitał kulturowy, a także osobiste cechu osobowościowe. Nie mniej ważna jest oprócz tego w sporządzonym biznesplanie gruntowna analiza konkurencji naszej firmy. Jeżeli jest ona niewielka, wtedy będziemy mieli znacznie większe szanse na odniesienie sukcesu.