Czym jest przedsiębiorczość społeczna i dlaczego warto?

W obecnych czasach własna firma nie musi iść już koniecznie w parze z chęcią dążenia do nieograniczonych zysków za wszelką cenę. Dlatego też przedsiębiorcy coraz częściej biorą pod uwagę to, aby ich biznes spełniał założenia odpowiedzialności społecznej (CRS). Bierze ona w tym miejscu pod uwagę zarówno potrzeby lokalnej społeczności, jak i dbałość o stan środowiska naturalnego. Modelowym przykładem takiego działania są zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne. Są to takie firmy, których celem jest nie tyle generowanie zysków, co właśnie spełnianie potrzeb społeczeństwa. W firmach takich zatrudnia się zwykle osoby z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Mogą to być chociażby byli więźniowie, osoby uzależnione od narkotyków, niepełnosprawni czy bezrobotni. Zarządzanie w ramach przedsiębiorstwa społecznego przebiega na zasadach demokratycznych. Oznacza to, że każdy członek ma takie same prawo głosu co do bieżących decyzji odnoszących się do funkcjonowania firmy. Nie są to jednak instytucje charytatywne. Przedsiębiorstwo takie działa bowiem na otwartym rynku i podlega tym samym mechanizmom, co każdy inny biznes. Jeżeli nie będzie osiągać regularnych zysków, wtedy na pewno będzie skazane na rychły upadek. Na szczęście przedsiębiorczość społeczna jest mocno wspierana przez instytucje państwowe oraz europejskie, dzięki czemu pierwszy rok działania takiej firmy jest całkowicie bezpieczny. Warto jednak przemyśleć biznes pod kątem finansowym, gdyż od tego będzie zależeć wysokość pensji pracowników.